Temperatura - warunki pracy i przechowywania akumulatorów.

Warunki pracy i przechowywania - temperatura.

Wytrzymałość akumulatora bezobsługowego mamy możność znacząco ulepszyć obniżając ewentualnie temperaturę pracy do zalecanych 20 st. C. Różnica podczas pracy jest znacząca albowiem akumulator pracujący buforowo w temperaturze 28 st. C przetrwa statystycznie o jedną drugą krócej aniżeli jednakowy egzemplarz działający w temperaturze 20 st. C. Różnica dostrzegalna jest przeważnie przy pracy buforowej, ponieważ z wytycznych takie akumulatory trwają przez calutki okres pod wpływem podwyższonego napięcia. Akumulatory stosowane cyklicznie także nie mogą być ładowane w podwyższonej temperaturze, w tych przed chwilą wspomnianych jednak wypadku nie może to aż tak wielkiego względu - liczy się przeważnie ilość cykli ładowanie/rozładowanie.

Najkorzystniej jest magazynować akumulatory w temp. 5-20 st. C. Obniżona temperatura spowalnia naturalny proces samorozładowania a przy tym podwyższona temperatura przyspiesza samorozładowanie. Sytuacja wygląda tak samo jak w przypadku pozostawania pod napięciem buforowym jednakże w ciągu składowania niszczące działanie temperatury nie jest aż tak odczuwalne - powoduje jedynie konieczność częstszego przeprowadzania ładowania konserwującego. Różnolite są zalecenia producentów jednakże przeciętnie przyjąć mamy możność, że akumulator przechowywany w temp. 20 st. C powinien być doładowany raz na 3 miesiące.

Obniżenie temperatury

Pierwszym środkiem jaki przychodzi na idea jest zastosowanie klimatyzacji. Automatyka systemu wentylacji i klimatyzacji ułatwia utrzymywanie stałej temperatury bez względu od elementów zewnętrznych. Oczywiście takie rozstrzygnięcie jest najkorzystniejsze z z perspektywy wytrzymałości akumulatorów a w znaczącej liczbie przypadków jeszcze zabezpieczanych urządzeń znajdujących się w tych samych pomieszczeniach.

Projektując system schładzania należy zastanowić się także nad nakładami pieniężnymi wykorzystywania tego systemu, na jaki składają się przede wszystkim koszty serwisu oraz koszty energii elektrycznej. Umiejscowienie akumulatorów w tym samym pokoju, w jakim pracuje ogromna ilość sprzętu komputerowego pociąga za sobą konieczność odprowadzenia odpowiednio dużej ilości ciepła.

W ostatecznym rozrachunku opłacalności opłaca się wziąć pod rozwagę nie wyłącznie przyspieszone wykorzystanie akumulatorów, wywołane zbyt sporą temperaturą pracy pomimo to też koszy energii elektrycznej koniecznej do obniżenia temperatury.

Wybitnie interesującym zamysłem, w większości możliwym do użycia bez wielkich nakładów jest zmiana lokalizacji baterii akumulatorów - podając przykład przeniesienie do wnętrz piwnicznych. Możliwe pozaplanowe koszty dłuższych przewodów łączących baterię akumulatorów z zasilaczem UPS są znikome porównując do oszczędności na energii elektrycznej (brak konieczności klimatyzowania pomieszczenia).

Już samo wydzielenie osobnego pomieszczenia dla akumulatorów umożliwia na zminimalizowanie wydatków klimatyzacji z tej przyczyny w czasie normalnej pracy, na poprawnie ustawionym napięciu buforowym nagrzewanie się akumulatorów nie występuje (jest pomijalnie małe).